Đà Nẵng – Miễn phí 100% cho học sinh mầm non và học sinh phổ thông năm 2023-2024

Năm học 2023- 2024, Đà Nẵng chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập.

Chiều 19/7, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2023-2024.

Theo nghị quyết, trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, kể cả học viên học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông; trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập được hỗ trợ 100% học phí.

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2023-2024 do Hội đồng Nhân dân thành phố quy định, hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2023-2024.

Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2023 – 2024.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ năm học 2023 – 2024 là 408 tỉ đồng, trong đó, mức phí hỗ trợ học sinh công lập là 316 tỉ đồng, học sinh ngoài công lập là 92 tỉ đồng.

Chính sách hỗ trợ học phí là chính sách đặc thù của TP Đà Nẵng được thực hiện hơn 2 năm qua, mang tính nhân văn, góp phần hỗ trợ người dân hiện có con đang ở độ tuổi đến trường và hạn chế tình trạng học sinh nghỉ và bỏ học trên địa bàn thành phố.

Ban đầu, chính sách này chỉ hướng tới hỗ trợ hoàn toàn học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Tuy nhiên, để chính sách được thực hiện đảm bảo công bằng trong giáo dục, UBND thành phố đề xuất thêm đối tượng là trẻ mầm non và học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết HĐND TP. Đà Nẵng, qua tổng hợp số liệu trường, lớp, học sinh theo hồ sơ báo cáo, đề xuất của Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng, UBND các quận, huyện, quyết định số lượng hợp đồng được ký kết để bố trí giáo viên tăng thêm tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đạo tạo công lập trên địa bàn thành phố năm học 2023-2024 theo Nghị định 111 của Chính phủ là 537 hợp đồng lao động.

Gồm: 58 hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đạo tạo công lập thuộc Sở GD&ĐT và 479 hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đạo tạo công lập thuộc UBND các quận, huyện.

Từ năm 2016 đến nay, thực trạng số lớp, học sinh tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP. Đà Nẵng đều tăng cao, do đó thành phố phải chủ động cân đối, tăng tỷ lệ tự chủ và tiết kiệm số lượng người làm việc của các ngành, lĩnh vực sự nghiệp khác để bố trí số lượng người làm việc cho ngành GD&ĐT.

Qua rà soát, năm học 2023-2024, số lượng lớp, học sinh tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng, trong khi nguồn số lượng người làm việc của thành phố đã không còn để bổ sung, đồng thời phải thực hiện tinh giản biên chế, giảm 10% số lượng người làm việc giai đoạn 2022-2026 theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Vì vậy việc triển khai Nghị định 111 của Chính phủ nêu trên thông qua Nghị quyết của HĐND TP xác định số lượng hợp đồng lao động được ký kết để bố trí giáo viên tăng thêm tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập là hết sức cần thiết. Đảm bảo kịp thời việc bố trí số lượng người làm việc, bố trí số lượng hợp đồng lao động được ký kết tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập (từ nguồn ngân sách thành phố).